Dla aptek i sklepów medycznych

 

Refundacja (zwrot kwot) z NFZ dla aptek i sklepów medycznych odbywać się może bezpłatnie.

Możliwe jest to wtedy, gdy wniosek o refundację dotyczy towarów zakupionych w sklepie MEDIDO.

 

Zasady rozliczania refundacji NFZ za pośrednictwem INES Sp. z o.o.


Apteka, punkt apteczny lub sklep medyczny (Podwykonawca), jeżeli zamierza realizować zlecenia na środki pomocnicze (ŚP) lub przedmioty ortopedyczne (PO) powinien mieć podpisaną umowę na podwykonawstwo z INES Sp. z o.o. Umowa określa zasady współpracy stron, oparte na obowiązujących przepisach przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

W celu podpisania umowy podwykonawstwa  należy:

  1. Przekazać deklarację zamiaru bycia podwykonawcą INES Sp. z o.o. elektronicznie na adres ines@ines.rzeszow.pl
  2. Pobrać odpowiedni wzór Umowy zamieszczony poniżej i po zapoznaniu się z treścią, wydrukować w dwóch egzemplarzach, parafować każdą stronę umowy oraz ją podpisać i przekazać do INES Sp. z o.o. 
  3. Uzyskać od INES Sp. z o.o. numer umowy jaki będzie wpisany na wersji papierowej oraz wskazać na Portalu Świadczeniodawcy INES Sp. z o.o. jako Świadczeniodawcę (09R/110153) i wpisać uzyskany numer wraz z zaznaczeniem zakresu podwykonawstwa (2 świadczenie).

         Wzór umowy "UMOWA (15)"

UWAGA:
Realizacja zleceń jest możliwa od 1 dnia miesiąca, po zaakceptowaniu przez Oddział Wojewódzki NFZ nowego podwykonawcy zgłoszonego na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Realizacja zleceń odbywa się zgodnie z zasadami udzielania świadczeń określonymi w Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ z póz. zm. i Rozporządzeniu MZ z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie z póz. zm.

Zapraszamy do kontaktu z nami - udzielimy wszelkich wyjaśnień.

Zobacz też: www.ines.rzeszow.pl/refundacja/

 

 

pixel