Materac na odleżyny – kiedy można skorzystać z refundacji?

2018-03-01
Materac na odleżyny – kiedy można skorzystać z refundacji?
Materac przeciwodleżynowy znacznie ułatwia życie przewlekle chorym pacjentom oraz ich rodzinom. Ten sprzęt ortopedyczny nie tylko łagodzi ból, ale również wspiera codzienną higienę pacjenta. Kiedy i kto może skorzystać z refundacji lub dofinansowania na materac na odleżyny?


Refundacja NFZ
Osoba, która jest ubezpieczona i potrzebuje kupić sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze ma możliwość otrzymać refundację z NFZ. Zasady refundacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które zawiera szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania, okresów ich użytkowania oraz wykaz lekarzy o danej specjalizacji, mogących wystawić zlecenie na ich zakup (1).


Kod refundacji NFZ na materac przeciwodleżynowy to P.117.

Kiedy można skorzystać z refundacji?
Z refundacji NFZ na materac przeciwodleżynowy może skorzystać osoba, która doznała urazu rdzenia kręgowego (paraplegia, tetraplegia) oraz osoby wymagającym stałego użytkowania materaca ze względu na długotrwałe przebywanie w łóżku. Dofinansowanie przysługuje raz na trzy lata, a chory musi pokryć 30% kosztów materaca. Limit środków pochodzących ze środków NFZ to 400 złotych (1).

Jak skorzystać z refundacji na materac przeciwodleżynowy?

1. Wystawienie zlecenia na refundację przez osobę do tego uprawnioną
Jest to osoba, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Osobą uprawnioną do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w materac na odleżyny jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii.
Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

2. Potwierdzenie zlecenia
Potwierdzenie odbywa się przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przesłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).
Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.
W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział NFZ, na terenie którego pacjent przebywa.

3. Odebranie materaca na odleżyny
Materac na odleżyny należy odebrać w punkcie mającym podpisaną umowę z NFZ – może to być również sklep internetowy.
Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.
Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia (2).

Dodatkowe źródła refundacji
Jeśli pacjent potrzebuje droższego materaca przeciwodleżynowego, może starać się o refundację jego zakupu z innych źródeł. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PRPR) (3).


Przypisy:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/zalatw_sprawe_krok_po_kroku/zapotrzebowanie_na_srodki_pomocn/d2017000106101.pdf Dostęp: 29.04.2018
2. Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne. http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/ Dostęp: 29.04.2018
3. Rędziak B. Jak zdobyć sprzęt ortopedyczny – poradnik. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/158016 Dostęp: 29.04.2018


Pokaż więcej wpisów z Marzec 2018
pixel